Objectius

A continuació trobareu els principals objectius que ens mouen com a associació:

  • Donar a conèixer la problemàtica dels residus i les seves implicacions socials i ambientals.
  • Fomentar la prevenció de residus entre la ciutadania.
  • Estendre l’hàbit de la reutilització amb la creativitat com a mitjà.
  • Recuperar i promoure tècniques de treballs tradicionals, així com materials més respectuosos amb el medi ambient.
  • Compartir experiències i donar visibilitat a bones practiques.
  • Promoure iniciatives per fer un us menys intensiu del plàstic, tanmateix com treballar per assolir l’objectiu residu zero. En aquesta línia col·laborar amb entitats amb objectius afins.